หน้าหลัก > สาระน่ารู้วันนี้ > เกษียณต้องเตรียมอะไรบ้าง
เกษียณต้องเตรียมอะไรบ้าง
เกษียณต้องเตรียมอะไรบ้าง
24 Jan, 2024 / By finrwealthbuilder
Images/Blog/HzNbB5dP-LINE_ALBUM_เว็บ_240212_14.jpg

รายได้ที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ

หลายๆคนอาจมีข้อสงสัยว่ามีเงินเก็บเท่าไหร่ถ้าจะเกษียณได้ซึ่งคำตอบขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของรายได้และการใช้จ่ายหลังเกษียณมีแผนวางไว้อย่างไร โดยแนะนำว่า

- ควรมีเงินไว้ใช้หลังเกษียณประมาณ 70 – 80% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนในปัจจุบัน

- ประเมินดูว่าตัวเราจะมีอายุขัยกี่ปีถึงจะเกษียณได้ เช่น คาดการณ์ว่าจะอยู่ถึง 85 ปี จะเกษียณตอนอายุ 55 ปีแสดงว่ามีชีวิต หลังเกษียณอีกประมาณ 30 ปี (360 เดือน) ควรมีเงินเพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอย่างน้อย ๆ 2,520,000 บาท ( 7000 ) แต่เงินจำนวนนี้ยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาล หนี้สินบางประเภท หรือเงินเฟ้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าควรมีเงินเก็บให้มากกว่านี้พอสมควร

- ควรมีการประเมินและเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อให้มีเงินเพียงพอตลอดอายุที่เหลืออยู่

- หลังเกษียณแล้วก็ไม่ได้แปลว่าต้องหยุดสร้างผลตอบแทน ควรมีการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนและระดับความเสี่ยง และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่าระดับผลตอบแทน

- ควรมีการประเมินและเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อให้มีเงินเพียงพอตลอดอายุที่เหลืออยู่

✨และต้องวางแผนอื่นๆ ด้วย เช่น ค่ารักษาพยาบาลและวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณ✨

👉🏻 ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ

ถ้าวางแผนการเกษียณไว้แล้วควรมีการพิจารณาแหล่งประกันสุขภาพ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในยามเจ็บไข้ได้ป่วย และเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันสุขภาพให้มีระยะเวลาการให้ความคุ้มครองที่สอดคล้องกับอายุเกษียณ ขณะเดียวกันต้องศึกษาข้อมูลและใช้ประโยชน์จากสิทธิประกันสังคมที่ให้บริการแก่ผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เพื่อช่วยไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งว่า เมื่อต้องเข้ารักษาพยาบาล จะบรรเทาค่าใช้จ่ายได้

👉🏻 การใช้ชีวิตหลังเกษียณ

หากท่านมีภาพชีวิตหลังเกษียณอายุก่อนกำหนดว่าต้องการทำอะไร จะใช้เวลา และใช้เงินที่มีอยู่อย่างไร เราก็ควรมีการวางแผนไว้ เช่น ต้องการเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องประเมินเงินที่มีว่าสามารถสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวหรือไม่ เช่นเดียวกันถ้าต้องการใช้เวลาดูแลคนในครอบครัวหรือเป็นอาสาสมัครเพื่อทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ก็ควรมีแผนที่ชัดเจนเพื่อให้หลังออกจากงาน ไม่เคว้งคว้างและส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายในระยะยาว

✨✨ แต่อย่างไรก็ตามการเกษียณก่อนกำหนดนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการและวางแผนเอาไว้แล้ว แต่ทุกอย่างมันจะเป็นไปตามแผนที่คาดไว้นั้นเราก็ต้องวางแผนให้ดีและละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องเงินที่มีนั้นต้องเพียงพอ ถ้าทำได้ชีวิตหลังเกษียณจะเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขและไม่เป็นภาระของลูกหลานอีกด้วย

Like