หน้าหลัก > สาระน่ารู้วันนี้ > TAX check list ลดหย่อนภาษี 64
TAX check list ลดหย่อนภาษี 64
TAX check list ลดหย่อนภาษี 64
11 Nov, 2021 / By finrwealthbuilder
Images/Blog/1mXORK2Q-check list 64.jpg

มาาา❗❗ #ลดหย่อนภาษี 2564 เช็คก่อน...คุ้มสุด❗เพื่อยื่นภาษีในปี 2565 มีอะไรกันบ้าง 💸

📌 ลดหย่อนภาษี อะไรได้บ้าง ❓

1. #กลุ่มส่วนตัวและครอบครัว 👨‍👨‍👧‍👦

- ค่าลดหย่อนส่วนตัว ลดหย่อนภาษีสูงสุด 60,000 บาท

- ค่าลดหย่อนคู่สมรส ลดหย่อนภาษีสูงสุด 60,000 บาท

- ค่าลดหย่อนบุตร (ไม่จำกัดจำนวนบุตร) ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท ต่อคน (คนที่ 2เป็นต้นไป คลอดปี 61 ลดได้ 60,000)

- ผู้พิการ ทุพพลภาพ (คนละ) ลดหย่อนภาษีสูงสุด 60,000 บาท

.

2. #กลุ่มประกัน #กลุ่มเงินออมและการลงทุน 💰

- ประกันสุขภาพตัวเอง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท

- ประกันชีวิตทั่วไป ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

**รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท**

--------------------------------------------------------------

- ประกันสังคม ลดหย่อนภาษีตามจริงสูงสุด 5,100 บาท

- ประกันสุขภาพ (พ่อ แม่) ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท

--------------------------------------------------------------

- ประกันบำนาญ ลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาท

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,00 บาท

- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,00 บาท

- กองทุนครู (รร. เอกชน) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,00 บาท

**ไม่เกิน 15 % ของเงินได้**

--------------------------------------------------------------

- กองทุน RMF ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,000 บาท

- กองทุนเพื่อการออม (SSF) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 200,000 บาท

**ไม่เกิน 30 % ของเงินได้**

- กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 13,200 บาท

**รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท**

----------------------------------------------------------

- กองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 200,000 บาท

.

3. #กลุ่มเงินบริจาค 🗳

- พรรคการเมือง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 10,000 บาท

--------------------------------------------------------------

- เพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อนได้ 2 เท่าของยอดเงินบริจาค

- บริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง

** แต่ไม่เกิน 10 % ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน**

.

4. #กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ #กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ 🏠

- ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ลดหย่อนภาษีสูงสูด 100,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต สำหรับ 40(5)-40 เท่านั้น ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง

--------------------------------------------------------------

- ยังไม่มีมาตรการใดๆออกมา ณ วันที่รวบรวมข้อมูล รอติดตาม

---------------------------------------------------------------

📌ปรึกษาบริหารภาษี ฟรี  !!! คลิก!!!

Like