หน้าหลัก > สาระน่ารู้วันนี้ > ลงทุนอะไรบ้าง ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
ลงทุนอะไรบ้าง ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
ลงทุนอะไรบ้าง ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
05 Apr, 2021 / By finrwealthbuilder
Images/Blog/2972121-ผลตอบแทนสม่ำเสมอ.jpg

อยากได้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจะต้องทำอย่างไร?

        โดยส่วนใหญ่แล้ว ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สม่ำเสมอนั้น เกิดจากการเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่ให้กระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบต่างๆ เช่น ดอกเบี้ย เงินส่วนแบ่งกำไร เงินปันผล หรือ ผลตอบแทนอื่นๆ

        แต่จะบอกว่า ถ้าหากลงทุนแล้วไม่มีความเสี่ยงนั้น มันคงจะเป็นไปไม่ได้ อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่า ทุกการลงทุนนั้นย่อมต้องมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามมาเสมอ แต่สิ่งที่เราทำได้ คือ เลือกประเภทของสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของเรา

ปัจจุบันแนวทางการลงทุนทีได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอนั้น มีหลากหลายวิธีดังนี้...

      1. ลงทุนในหุ้นปันผลดีๆ  การเลือกหุ้นปันผลที่ดี ทำให้มีโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะขึ้นอยู่กับหุ้นที่เลือกลงทุน และผลกำไรของกิจการ ซึ่งย่อมมีความไม่แน่นอนในอนาคตว่า เงินปันผลที่ได้รับจำนวนมากในวันนี้ อาจจะลดลงได้ หากกิจการไม่สามารถมีกำไรได้เหมือนเก่า หรือมีปัจจัยอื่นมากระทบทำให้อนาคตของกิจการเปลี่ยนไป

     2. ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  ปัจจุบันมีกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์มากมายหลายประเภทให้เลือกลงทุน โดยกองทุนเหล่านี้จะบริหารจัดการค่าเช่าและแบ่งส่วนของกำไรมาให้ในรูปแบบของเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังมีกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์อีกต่อหนึ่ง (Fund of Funds) ซึ่งความเสี่ยงนั้นก็ขึ้นอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนบริหารอยู่นั่นเอง

    3. ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้แบบ Income Fund  สำหรับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่คนให้ความสนใจลงทุนมากขึ้นเช่นเดียวกัน สำหรับกองทุนตราสารหนี้ ที่เน้นสร้างผลตอบแทนสูงให้สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ตลอดตามที่นักลงทุนต้องการ หรือกองทุนตราสารหนี้ที่ผสมผสานการลงทุนในสินทรัพย์หลายรูปแบบ ซึ่งแน่นอนว่าความเสี่ยงก็เกิดขึ้นตามประเภท ชนิด และกองทุนรวมที่เลือกลงทุน

       อย่างไรก็ดี สำหรับบางคนแล้ว ‘การรับซื้อฝาก’ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกัน แต่เพิ่มเติมความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนตรงที่ว่า หากผู้ขายฝากไม่มาไถ่ถอนอสังหาฯ ที่นำมาขายฝากคืนตามเวลาที่ตกลงกันไว้ กรรมสิทธิ์ในอสังหาฯนั้นก็จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องกัน ซึ่งตรงนี้ดูเหมือนความเสี่ยงจะถูกจำกัดเพียงแค่สินทรัพย์ที่ผู้รับซื้อฝากเลือกลงทุนว่ามีโอกาสเติบโตหรือมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือไม่

หากลองเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนระหว่างสินทรัพย์สามตัวนี้กับการขายฝาก เราจะเห็นความแตกต่างกันดังนี้

 

      ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในการลงทุน การรับซื้อฝาก ก็อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งตอบโจทย์สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง และมีความไม่แน่นอนค่อนข้างมาก

      ด้วยการได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด และมีหลักประกันที่เป็นสินทรัพย์อย่างชัดเจน ย่อมทำให้ผู้ลงทุนเกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการลงทุนได้

      แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนที่ดีนั้น ย่อมต้องมีการกระจายความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการขายฝาก ก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจเพื่อให้ได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอจากผลตอบแทน ส่วนทรัพย์สินจะมีโอกาสเติบโตได้หรือไม่นั้น ย่อมอยู่ที่วิสัยทัศน์ที่ดีของผู้ลงทุนประกอบ และการไถ่ถอนของผู้ขายฝากอีกต่อหนึ่งนั่นเอง

Like