หน้าหลัก > สาระน่ารู้วันนี้ > ภาษีอะไรบ้างที่เจ้าของกิจการต้องรู้
ภาษีอะไรบ้างที่เจ้าของกิจการต้องรู้
ภาษีอะไรบ้างที่เจ้าของกิจการต้องรู้
17 Apr, 2024 / By finrwealthbuilder
Images/Blog/hJehE0wP-LINE_ALBUM_เว็บ_240222_6.jpg

สำหรับเรื่องราวของภาษีนั้นเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ จำเป็นต้องใส่ใจ และต้องรู้ เพื่อให้กิจการสามารถวางแผนทั้งด้านบัญชีและภาษีได้อย่างถูกต้อง และสามารถประหยัดภาษีได้อย่างถูกวิธี

👉ประเภทของภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้แก่

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีตามกฎหมาย สำหรับภาษีประเภทนี้จะเก็บกับคนทำธุรกิจที่จดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน หมายความว่ากิจการของเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้อย่างแน่นอน โดยแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมีสองแบบ ได้แก่ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ภาษีสำหรับรอบบัญชีที่ต้องยื่นภายใน 150 วันหลังจากวันที่ปิดระบบบัญชี และแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ที่ต้องยื่นภายในสองเดือนหลังรอบบัญชีภาษีครึ่งปี

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เป็นภาษีที่ถูกหักไว้ “ล่วงหน้า” หมายความว่า เราสามารถขอคืนภาษีประเภทนี้ได้ โดยกฎหมายกำหนดให้คนที่จ่ายเงินให้กับกิจการของเรา หรือคู่ค้าของเราที่ซื้อของจากเรามีหน้าที่หักภาษีไว้เมื่อมีการจ่าย ซึ่งเป็นไปตามประเภทของเงินได้ และตามอัตราภาษีที่กำหนด

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนี้หลายคนจะรู้สึกว่ามันใกล้ตัว เพราะการที่เราซื้อของกินของใช้เราต้องจ่ายภาษีประเภทนี้โดยอัตโนมัติ สำหรับคนทำธุรกิจ ภาษีนี้เป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากคนทำธุรกิจ หรือให้บริการประเภทต่าง ๆ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือห้างหุ้นสามัญที่มิใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี และมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็น ผู้ประกอบการจดทะเบียน (หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนได้)

4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
สำหรับภาษีประเภทนี้จะถูกจัดเก็บในธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงตามชื่อ อันได้แก่ กิจการธนาคารพาณิชย์ โรงรับจำนำ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

5. อากรแสตมป์
สำหรับอากรแสตมป์นั้นดูเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มาก แต่ก็จัดเป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรอีกประเภทหนึ่งเช่นกัน จะเรียกเก็บเมื่อมีการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอากรแสตมป์ โดยจะใช้การขีดฆ่าแสดงถึงการใช้แสตมป์

👉 ภาษีเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการทำกิจการต่างๆ เราผู้ประกอบกิจการจำเป็นเป็นที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจนะคะ✨✨

👉🏻อยากปรึกษาการวางแผนการเงินหรืออยากเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกดตามลิ้งค์ได้เลยค่าา 👇🏻
แอดไลน์ https://lin.ee/Pcz69g0
https://www.finrwealthbuilder.com/ หรือ 02-0652550

Like