Long-term Healthcare
เป็น บริการ แนะนำการบริหาร จัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพ เวลา เจ็บป่วย หรือ ความจำเป็นในการดูแลรักษา ในระยะยาว เพื่อมุ่งเน้น ให้ สามารถ รับผิดชอบตนเองได้
เริ่มต้นที่ 1,000 บาท
หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ โทร 098-9155562, 02-0652550 หรือ คลิ๊ก